[HCM] Nhân viên Content Marketing

1/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Quản trị và tạo nội dung bài đăng trên các kênh: Facebook, website, email,… để thu hút đối tượng mục tiêu – Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài/tin, lượng truy cập facebook, website. – Xây dựng nội dung sáng tạo cho các dịch […]