[HCM] Fresher System Admin (Linux)

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Thiết kế, cấu hình, cài đặt, bảo trì và xử lý các sự cố trên hệ thống Linux; – Thiết kế các bài test performance, kiểm thử và theo dõi hệ thống lớn; – Quản lý và tuning các dịch vụ webserver, database, DNS, loadbalancer; – Quản lý quyền […]