Nhân viên Giao hàng bằng xe tải

1. NHIỆM VỤ CHÍNH + Lấy hàng (Fulltime) Nhận danh sách địa chỉ cần lấy hàng từ Bộ phận điều phối tại Công ty; Đi lấy hàng theo danh sách địa chỉ khách hàng thuộc khu vực phụ trách; + Hoặc: Giao hàng Tiếp nhận hàng từ Bộ phận điều phối tại Công ty; Trực […]